Copyright

Disclaimer

Algemeen

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel UPA Group de informatie op deze website met zorg en aandacht samenstelt, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. UPA Group aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website, voor de daarop verstrekte informatie dan wel voor de gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van deze website.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld, en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande waarschuwing worden aangebracht.

Bepaalde hyperlinks in deze website brengen u naar sites van derden, welke niet door UPA Group worden gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. UPA Group aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van UPA Group.

Society of Engineers

Wij zijn een netwerk van ingenieurs. Samen vormen wij Universal Pipeline Association.

Logo Rotterdam Enigineering
Logo Amsterdam Engineering
Logo Ede Wageningen Engineering
Grond Ingenieurs
Logo Ingenieurs op Zuid
Logo Groningen Enigineering
Logo Barcelona Engineering
DenBosch